Zakład Placówek Oświatowych

w Radzionkowie

B E Z P I E C Z N E    F E R I E    2 0 1 9

 

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/bezpieczne-ferie

 


H A R M O N O G R A M     D Y Ż U R Ó W  

R A D Z I O N K O W S K I C H     P R Z E D S Z K O L I  w  2 0 1 9 r.

 


 

N A R A D A    D Y R E K T O R Ó W

 

W dniu 12 grudnia 2018r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie odbędzie się narada dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzionków. Obecność obowiązkowa.

 


List Ministra Edukacji Narodowej

 

List Ministra Edukacji Narodowej, adresowany do Prezydentów, Burmistrzów, Starostów i Wójtów, mający na celu rozpowszechnienie informacji o projektach wyłonionych do realizacji w ramach konkursu pn. „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy:
http://kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/list-ministra-edukacji-narodowej-do-prezydentow-burmistrzow-starostow-i-wojtow/

 

 


 

H A R M O N O G R A M     D Y Ż U R Ó W  

R A D Z I O N K O W S K I C H     P R Z E D S Z K O L I  w  2 0 1 8 r.

 

 


 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.